We gaan weer open…

Nu de Corona maatregelen zijn versoepeld kunnen we weer voorzichtig open gaan. De eerste keer met een maximum van 50 personen. Het wordt een gezellige avond waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en waar Paulus Bakx iets zal vertellen over inbreng vanuit de Parkinson Vereniging bij wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer

De eerstkomende bijeenkomst staat gepland voor 28 september a.s. Dit is niet de 3e dinsdag van de maand zoals u gewend bent, maar alleen voor deze keer afwijkend de 4e dinsdag. De volgende bijeenkomsten zullen, zoals u van ons gewend bent, gewoon op de 3e dinsdag van de maand plaats vinden.

 • Inloop vanaf 19.00 uur.
 • Start bijeenkomst 19.30 uur.

Dus meld u aan voor 28 september.

Beperking aantal aanwezigen

Helaas is het op moment van schrijven nog niet toegestaan om met meer dan 50 personen (totaal inclusief vrijwilligers) in de zaal aanwezig te zijn in verband met de maatregelen rond Corona. 

Dat betekent dat u zich via de site www.parkinsoncafedelfteo.nl moet aanmelden. Dit heeft 2 doelen:

 1. Wij kunnen bij de deur checken of we de 50 aanwezigen niet te boven gaan.
 2. Bij meer dan 50 aanmeldingen kunnen wij de boventallige aanmeldingen op een reservelijst plaatsen voor als er zich mensen afmelden.

Mocht u zich hebben aangemeld en verzekerd zijn van een plek en kunt u onverhoopt niet komen, wilt u zich dan alstublieft afmelden op www.parkinsoncafedelfteo.nl Zo kan een andere bezoeker dan in uw plaats komen.

Corona Maatregelen Basalt

 • Ontsmet uw handen met de daarvoor aanwezige handpompjes.
 • Het dragen van een mondkapje in alle openbare ruimten (gang, restaurant en toiletruimten) is verplicht. Als u bent gaan zitten mag het kapje af.
 • Kom niet (en meld u af) bij koorts en verkoudheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid.
 • Houd u aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen. 
 • Houd 1,5m afstand van elkaar.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Volg de vastgestelde looproutes.
 • Neem in de zaal plaats en verplaats u alleen indien strikt noodzakelijk.

Catering

In verband met de Corona maatregelen zal de catering iets anders verlopen dan u gewend bent. Dat voorkomt vlak bij elkaar in de rij staan. 

Waar

In onze oude en vertrouwde zaal van Basalt in Delft. Voor nieuwkomers het adres:

Basalt Revalidatie

Reinier de Graafweg 1

2625 AD Delft