Over Parkinson

Parkinson is een ziekte waarbij zenuwcellen in de middenhersenen langzaam afsterven. Deze zenuwcellen produceren de stof Dopamine, ook wel “boodschapperstof” genoemd, die er voor zorgt dat het lichaam de goede“bevelen” krijgt om de opdrachten van de hersenen uit te voeren. De ziekte is progressief. Dat wil zeggen dat de symptomen gaandeweg ernstiger worden. Genezing is (nog) niet mogelijk, maar wel zijn er medicijnen en behandelingen om de symptomen te bestrijden, waardoor de kwaliteit van het leven van de parkinsonpatiënt verbetert.

Wat is Parkinson?

De hersenen regelen het bewegen zoveel mogelijk automatisch, net als een automatische piloot in een vliegtuig. Alle onderdelen worden vanzelf goed op elkaar afgestemd. Bij de ziekte van Parkinson gaat de ‘automatische piloot’ haperen, zodat het bewegen minder vanzelf gaat en bewuster moet gebeuren. De soepelheid verdwijnt en alleen de hoognodige bewegingen blijven over, zodat het totale bewegen verschraalt. Bovendien bestaat de neiging te weinig kracht te gebruiken waardoor de bewegingen vertragen, te klein blijven en moeizaam verlopen. Ook gaan delen van het lichaam soms beven. Dit komt doordat de hersencellen in de zogenaamde ‘zwarte kern’ (substantia nigra) in de hersenen beschadigd raken, waardoor er niet voldoende van de chemische stof dopamine in de zwarte kern wordt aangemaakt. En juist dopamine, een neurotransmitter, zorgt ervoor dat we soepel bewegen.

De oorzaak van de beschadiging is onbekend, hoewel hierover inmiddels wel diverse theorieën zijn ontwikkeld. Parkinson is in zo’n 3 tot 4% van de gevallen erfelijk. Parkinson is niet besmettelijk.

Voor meer informatie over behandeling en medicijnen kunt u terecht op de website van de Parkinson Vereniging.
Let op: De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

De Parkinson vereniging

Het Parkinson Café Delft en omstreken wordt georganiseerd in samenwerking met de Parkinson Vereniging,  een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor alle mensen met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme.
De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.
De vereniging heeft momenteel bijna 9.000 leden en ruim 120 contactgroepen verspreid over het land. Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering die het bestuur controleert. Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het verenigingsbureau.
Het blad Parkinson Magazine verschijnt 5x per jaar. Lid worden kost € 40,- per jaar.
Klik hier om naar de website van de Parkinson Vereniging te gaan.

Sponsors

Ons Parkinson Café Delft en omstreken wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.

Informatieve websites

We hebben een aantal informatieve websites op een rijtje gezet.