Jubileumdiner

21 mei 2022


Het kerstdiner 2021 kon door Corona helaas niet doorgaan. We wilden het diner niet afblazen, maar verschuiven naar een Corona-vrij moment. Dat moment is nu gekomen, en wel op 21 mei a.s. van 16.00 - 18.30 uur Ons Parkinson Café hield die dag zeven jaar eerder de openingsbijeenkomst, dat kunnen we dan mooi vieren. Als je je al in december had aangemeld, dan hoef je dat niet nogmaals te doen. Als je 21 mei niet kunt, graag afmelden via email naar info@parkinsoncafedelfteo.nl. In dat geval zal ook restitutie plaatsvinden van de eigen bijdrage. Wij hopen op jullie aanwezigheid en zien uit naar een gezellig diner.