Substitutiereglement (parkinson)medicijnen

14 februari 2021

Fred Korver (apotheker)


Van onze caféleden horen wij dat zij van hun apotheek dikwijls andere medicijnen krijgen dan dat zij voorheen kregen. In plaats van het merk-artikel krijgen zij een generiek medicijn, of andersom Irma ging langs bij de Parkinson gespecialiseerde apotheker Fred Korver, va BENU apotheek om te vragen waarom. Fred heeft ons in oktober 2017 al eens uitgebreid verteld over medicijnen en bijwerkingen. In dit interview legt hij uit wat er inmiddels is veranderd.

| | | | | |