ProPark: naar een behandeling op maat

19 november 2019

prof. dr. Bob van Hilten


Parkinson veroorzaakt veel meer dan motorische problemen alleen. De ziekte kan verschillende oorzaken hebben, iedereen heeft een andere combinatie van klachten, en de één ervaart heel andere bijwerkingen dan de ander.
Prof. van Hilten gaat op zoek naar patronen waarmee artsen in de toekomst kunnen voorspellen welke behandeling voor wie zal werken, wie gevoelig is voor bepaalde bijwerkingen, etc., zodat een behandeling op maat mogelijk wordt.


| | | |