ProPark: naar een behandeling op maat

Datum: 19 november 2019
Bas Bloem | Bob van Hilten | lumc | medicatie | onderzoek

Prof. van Hilten gaat op zoek naar patronen waarmee artsen in de toekomst kunnen voorspellen welke behandeling voor wie zal werken, wie gevoelig is voor bepaalde bijwerkingen, etc., zodat een behandeling op maat mogelijk wordt.
-–UPDATE mei 2023–-Inmiddels is PoPark van start gegaan. Bob van Hilten heeft in april 2023 een update gegeven in ons café. Hier vind je de ProPark: naar een behandeling op maat actuele presentatie over ProPark.