Corona Maatregelen Basalt

Bij Basalt gelden er nog wel een aantal corona-maatregelen waar wij ons ook aan zullen houden.

  • Ontsmet uw handen met de daarvoor aanwezige handpompjes.
  • Het dragen van een mondkapje in alle openbare ruimten (gang, restaurant en toiletruimten) is verplicht. Als u bent gaan zitten mag het kapje af.
  • Kom niet (en meld u af) bij koorts en verkoudheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid.
  • Houd u aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen. 
  • Houd 1,5m afstand van elkaar.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
  • Volg de vastgestelde looproutes.
  • Neem in de zaal plaats en verplaats u alleen indien strikt noodzakelijk.

Geef een reactie