Test

Tekst

Bike voor Parkinson

Team Irma fietste wederom voor Parkinson

Zaterdag 3 september heeft team Irma weer gefietst voor Parkinson. Dit jaar bestond team Irma uit 19 personen, waaronder burgemeester Björn Lugthart van Pijnacker-Nootdorp en wethouder Marieke van Bijnen, maar bijvoorbeeld ook 4-jarige Casper die met zijn moeder Belinda de 35 km meefietste.

Team Irma heeft de kranten weer gehaald. Dat is mooi, want er kan nooit genoeg aandacht zijn voor Parkinson. De hele artikelen leest u hier en hier.

Ondanks de sombere voorspellingen was het mooi weer; we hebben met veel plezier door het Limburgse land gefietst. De burgemeester vond het een fantastisch evenement en wil volgend jaar opnieuw meedoen om dan de 100 km fietsen. Hij wil zelfs proberen ook anderen binnen de gemeente enthousiast te maken om dan mee te gaan

Welkom

We hebben inmiddels alweer twee café-avonden achter de rug, De videoverslagen zijn hier te vinden.

Dit jaar kunnen we gelukkig weer een kerstdiner organiseren.

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 16 november, hierbij kunt u na aanmelding aanwezig zijn.

De bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van Basalt Revalidatie, Reinier de Graafweg 1, 2625 AD Delft. Inloop vanaf 19.00 uur. Start programma 19.30 uur.
Wij houden ons aan de Corona Maatregelen van Basalt.
Het is noodzakelijk u vantevoren aan te melden.

Kerstviering 2021

Op 21 december hebben we voor het hele café een gezellig kerstdiner gepland. Niet via uw PC, laptop of iPad, maar fijn weer in de grote zaal van Basalt.

Dit jaar wordt dat een mild gekruid Indonesisch buffet met diverse vlees- en groentegerechten.

In verband met de aankopen en voorbereidingen vragen we tijdige aanmelding en een eigen van bijdrage 10 euro per persoon, vooraf te betalen.

De aanmelding sluit op 7 december.

Het kerstdiner vindt plaats in onze vertrouwde zaal bij Basalt Revalidatie. Aanvang: 18:00 uur, einde circa 20:00 uur.

U kunt uw eigen bijdrage van 10 euro per persoon overmaken naar: NL33 RABO 0137 3638 t.n.v. H. Scheurink Vermeld hierbij s.v.p. “Kerstdiner 2021”.

Corona Maatregelen Basalt

Bij Basalt gelden er nog wel een aantal corona-maatregelen waar wij ons ook aan zullen houden.

  • Ontsmet uw handen met de daarvoor aanwezige handpompjes.
  • Het dragen van een mondkapje in alle openbare ruimten (gang, restaurant en toiletruimten) is verplicht. Als u bent gaan zitten mag het kapje af.
  • Kom niet (en meld u af) bij koorts en verkoudheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid.
  • Houd u aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen. 
  • Houd 1,5m afstand van elkaar.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
  • Volg de vastgestelde looproutes.
  • Neem in de zaal plaats en verplaats u alleen indien strikt noodzakelijk.
Nationale vrijwilligersprijzen 2021

Zonder vrijwilligers zouden er bergen belangrijk werk blijven liggen. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de Parkinson Vereniging en dus onmisbaar. Wekelijks zetten honderden vrijwilligers zich in om de activiteiten van de Parkinson Vereniging te realiseren. Vrijwilligerswerk is dan ook van onschatbare waarde.

Vrijwilligers verdienen erkenning en waardering.
De Nationale Vrijwilligersprijzen dragen daar aan bij.
We roepen alle vrijwilligers in Nederland op om mee te dingen! 


Substitutiereglement (parkinson)medicijnen

Ook in deze corona-tijd zitten wij niet stil. Een aantal caféleden krijgt van hun apotheek medicijnen die door een andere fabrikant zijn geleverd. Irma sprak daarover met een apotheker.

Bekijk de video van dit gesprek.

Kerstgroet 2020

Wilt u meekoken met Irma, dat kan! De recepten kunt u vinden op de pagina downloads van deze website.

Kerstgroet 2020 Basalt
Parkinson Café kerstviering

Ondanks de nieuwe corona lockdown, willen we de kerstviering niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hopen op een grote digitale opkomst. Voor alle info, zie hieronder.