Plotselinge bloeddrukdaling bij Parkinson

19 september 2023

Roland Thijs (neuroloog Lumc) en
Amber van der Stam (Radboud umc)

Orthostatische hypotensie betekent letterlijk een lage bloeddruk bij staan. Veel ouderen hebben last van duizeligheid. Dit uit zich door verschillende klachten, van zich niet lekker of licht in het hoofd voelen, tot onzekerheid bij het opstaan en lopen en angst om te vallen. 

Orthostatische hypotensie wordt onder andere veroorzaakt door aandoeningen van het zenuwstelsel bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson.